Les Crevades

Associació Cultural de Veïns

Avís legal de la web

© Tots els textos e imatges han sigut cedits a l’Associació Cultural de Veïns Les Crevades, per a la seua divulgació en la web i/o butlletins informatius, escrits o cartells. Queda prohibida la reproducció total o parcial dels textos e imatges sense permís de l’associació.

Si es detecta la vulneració de l’avís es procedirà, accions legals que la junta cregue oportunes.

En compliment del Reglament (UE) 2016/ 679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, li informem que en virtut de la base jurídica a què es fa referència en la informació bàsica de protecció de dades, la seua adreça de correu electrònic així com la resta de dades personals que ens facilite per este o un altre mitjà, seran incorporats al fitxers d’ACUVEDES i la finalitat del qual és mantindre futures comunicacions respecte a informació sobre servicis que puguen ser del seu interés o per a l’empresa en què treballa i facilitar la gestió d’ACUVEDES, complint amb els requisits que la legislació vigent que exigix a la nostra organització.

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de les dades personals arreplegats en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) enviant un email a crevades@outlook.es con l’assumpte DADES, descrivint el motiu. ha d’anar amb el nom i una fotocòpia del DNI i si és en representació d’una entitat nom del representant i fotocòpia del CIF.

Crea tu sitio web con WordPress.com
Empieza ahora
A %d blogueros les gusta esto: