C.F. Les Crevades

En els anys vuitanta per iniciativa dels veïns i vist la població juvenil de l’epoca decidiren formar un equip de futbol per a jugar en festes no sols de Sant antoni, sino, per a pasqua que abans també es realitzava una festa. En la gotafreda del 2002, es van descobrir les bases del camp que estaba situat en el pas.